E–pub/E–book [Berceste Beyitler 1]


  • Paperback
  • 303
  • Berceste Beyitler 1
  • Emrah Gökçe
  • Turkish
  • 01 June 2019
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berceste Beyitler 1

Summary À Berceste Beyitler 1 Æ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Mayan Şeyh Gâlib’i tanımayan ve dahi Nâbî tezgâhından geçmeyen neslimiz maalesef estetiğin hikmetle nasıl birleşip muhteşem bir kale hâline geldiğini bilmiyor Bu eser o muhteşem kaleye giden yolda bizlere birer işaret levhası olacak küçük; ama çok mühim hükümlerle dolu “Göçtü kervan kaldık dağlar başında” diyen Yûnus’layın ömrümüzü boşa geçirmeden ve dost kervanını kaçırmadan sâhil i selâmete ulaşmayı Mevlâ cümleye nasib eyleyeBerceste Beyitler hazırla.

Summary ¶ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Emrah Gökçe

Summary À Berceste Beyitler 1 Æ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Maşukuna “Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultânım” diyen ve bir sevgiliye nasıl hitap edilmesi hususunda âdeta ders veren Fuzûlî dedemizin sevdiği insana bakarken yüreği titreyen ama bunu dile getirmekte zorlanan torunları hâline geldik Pek çoğumuz fakülteler bitiriyor diplomalara sahip oluyor kariyer basamaklarında hızla ilerliyoruz; fakat iki kelâmı bir araya getirip de yüzüne bakmaya kıyamadığımız insana gönül alıcı bir kelâm edemiyoruz Fuzûlî’den haberi ol.

Free download Berceste Beyitler 1

Summary À Berceste Beyitler 1 Æ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Nırken şiirlerin Arap harfli Türk alfabesiyle yazımı vezni Lâtin harfleriyle yazımı şairi ve günümüz Türkçesine aktarılmış hâlleri bir arada verildi Bununla kitabı eline alan okurun bir beyitle ilgili izah edilmesi gereken hemen her şeyi bir arada görmesi ve klâsik şiir deryasından bir nebze de olsa tatması amaçlandı Türkçe şiirlerin yanı sıra zaman zaman Farsça şiir parçalarına da yer verildi İnsanoğlunun müşterek yitiği olan hikmetin peşine düşülmeye çalışıld.