ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download]

Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai

Summary ഏണിപ്പടികൾ 108 Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai മാത്രമായാണ് അയാള്‍ കണ്ടത് അതില്‍ ഒരു കുറ്റബോധവും കേശവപിള്ളയ്‌ക്കില്ല കാലത്തിന്റെ തികവില്‍ കേശവപിള്ളയ്‌ക്കും അധികാരമൊഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടി വ?.

Read ഏണിപ്പടികൾ

ഏണിപ്പടികൾ

Summary ഏണിപ്പടികൾ 108 Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai ??ുന്നു സി വിയുടെ ദിവാന്‍ ഭരണം മുതല്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് മന്ത്രിസഭ വരെയുളള തിരുവതാംകൂറിന്റെ രാഷ്‌ട്രീയചരിത്രവും ഈ നോവല്‍ പറയുന്ന?.

Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai

Summary ഏണിപ്പടികൾ 108 Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai സാധാരണ ക്ലാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്‌ഥാനം വരെ ഉയരുന്ന കേശവപിള്ള ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഭൌതിക വിജയത്തിനായുള്ള ഏണിപ്പടികള്‍.


3 thoughts on “ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download]

 1. says: ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download] Read ഏണിപ്പടികൾ

  Read ഏണിപ്പടികൾ Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai Thakazhi Sivasankara Pillai ☆ 8 Summary One of the most important often ignored novels of Malayalam It should be ranked along with Khasak Sundarimarum Aranazhikaneram and Mathilukal and the likes but I don't see people talking about it and I have no clue why

 2. says: Thakazhi Sivasankara Pillai ☆ 8 Summary ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download]

  Thakazhi Sivasankara Pillai ☆ 8 Summary ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download] ஏணிப்படிகள் நாவலை படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நாவல் கேசவபிள்ளை என்னும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தான அரசாங்க காரியச்தனின் வாழ்க்கை பற்றியது ஒரு குமாஸ்தாவாக இருந்து மாந

 3. says: ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download]

  Summary É eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Thakazhi Sivasankara Pillai Thakazhi Sivasankara Pillai ☆ 8 Summary ഏണിപ്പടികൾ [E–pub Download] The history and transformation of Travancore from a princely state to the formation of it's first democratically elected Communist government forms the keystone of this highly acclaimed novel Kesava Pillai who rises to the position of Chief Secretary from a Clerk achieves his motives without any feelings of loyalty and faithfulness Enippad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 472
 • ഏണിപ്പടികൾ
 • Thakazhi Sivasankara Pillai
 • Malayalam
 • 09 May 2020
 • 9788171307227